Oavsett om du lanserar en ny webbplats eller förbättrar din befintliga webbplats är webbutvecklare mycket efterfrågade. Dessa yrkesmän hanterar ett stort antal olika projekt samtidigt och kan ta ett projekt från den inledande forskningsfasen till utvecklings- och teststadiet. Därför står de ofta i frontlinjen när det gäller innovation.

Webbutvecklare använder flera olika tekniker för att bygga webbplatser. Den första är HTML, som används för att skapa den grundläggande strukturen på en webbsida. Den andra är CSS, som anger stilen bakom HTML-strukturen och ger den liv. En annan teknik som används för webbutveckling är JavaScript, som gör det möjligt för webbutvecklare att lägga till olika element på webbsidor, bland annat 2D/3D-grafik och interaktiva kartor.

Med hjälp av olika designverktyg kan en webbutvecklare skapa en prototyp för webbplatsen. Dessa prototyper kan innehålla bilder, logotyper, färger, typsnitt och andra estetiska funktioner. De kan arbeta med en kunds logotyp eller välja en design som passar deras vision. När de väl har kommit överens om en layout kan webbutvecklingsteamet börja programmera.

Webbutveckling kan kategoriseras i två huvudområden: frontend och backend. Frontend-webbutveckling är den del som syns direkt av användaren, medan backend-webbutveckling är den del som ligger bakom kulisserna. Dessa två områden arbetar tillsammans för att ge en webbplats funktionalitet och effektivitet.

Vebsidutveckling

Webbsidutveckling är en växande trend inom teknikbranschen. Detta område ger yrkesverksamma ett sätt att utveckla sina datorkunskaper och bredda sina karriärmöjligheter. Det innebär att man läser obligatoriska kurser i webbdesign och programmering och får praktisk erfarenhet av teknik för webbutveckling. Eleverna måste få minst ”C” i de obligatoriska datakurserna för att vara berättigade till detta program.

Vebbplatsutveckling är ett mångfacetterat område som kräver omfattande forskning och studier. Det är viktigt att lära sig principerna för webbstruktur och utformning och funktion av webbplatsens komponenter. Olika komponenter på en webbplats måste tjäna ett specifikt syfte. Utvecklaren måste också ha ett öga för estetik och användarupplevelse. Dessutom måste han eller hon ha talang för att utforma grafik och logotyper. Och för att få en webbplats att se tilltalande ut måste utvecklare av webbsidor använda ett programpaket för att bygga upp layoutdesignen.

Ett av de verktyg som används för att skapa webbsidor är CSS (Cascading Style Sheets). CSS styr typsnitt, textstorlekar och färger på sidan. Ett annat verktyg för utveckling av webbsidor är Javascript (JavaScript). Detta språk gör det möjligt för webbsidor att utföra olika uppgifter utan att behöva kontakta den huvudsakliga webbservern. En sida kan till exempel validera e-postformat. Det finns ett antal Javascript-bibliotek som gör det lättare att utveckla webbsidor.

Vebsidutveckling är ett mångfacetterat område som omfattar design, kodning, hosting och användargränssnitt. I front-end och back-end används olika tekniker, bland annat HTML, CSS, Javascript, PHP och JavaScript. Front end är den visuella aspekten av en webbplats, medan back end är den funktionella delen. Några programmeringsspråk för backend är PHP, Ruby och Python.

Kurser i webbutveckling

Syftet med en kurs i webbutveckling är att lära eleverna de olika tekniker som används för att bygga webbplatser. Medan vissa studenter helt enkelt vill lära sig mer om webbutvecklingsbranschen och använda den för att avancera i sin karriär, vill andra få akademiska poäng som de kan tillämpa på en fyraårig institution eller ett certifikatprogram. Ett certifikat kan hjälpa dem att få ett bättre betalt jobb eller en befordran. Oavsett skälen kan en kurs i webbutveckling vara ett bra sätt att komma igång.

  • Kursen omfattar 9 timmars föreläsningar som var och en varar ungefär en timme. Föreläsningarna är en kombination av läsning och videor som är utformade för att lära ut begrepp och fördjupa sig i de praktiska tillämpningarna av webbutveckling.
  • Studenterna bör titta på varje föreläsning i segment för att bättre förstå begreppen och informationen. Läsmaterialet omfattar bl.a. bildspel, anteckningar och källkod.
  • Vecka sex omfattar grunderna för utformning av en webbplats. Denna modul introducerar begrepp som HTML, CSS och JS. Den täcker också skillnaden mellan en fullstack- och en klientsidaapplikation. Kursen introducerar också avancerad teknik för webbutveckling, till exempel React och D3, som är två populära ramverk.

Webbutveckling är ett område i ständig förändring, som omfattar en mängd olika tekniker, metoder och bästa praxis. Därför är det viktigt att gå en kurs i webbutveckling för att få ett brett perspektiv. En kurs i webbutveckling ger dig möjlighet att bli webbutvecklare och förbättra dina färdigheter och tjäna din inkomst.

Hur man kommer igång med WordPress-utveckling

Processen för WordPress-utveckling kräver att du lär dig flera webbtekniker. Den första är språket som styr de dynamiska aspekterna av webbplatsen. Detta kraftfulla språk gör det möjligt för utvecklare att interagera med besökare när de surfar på webbsidor. Dessutom stöder WordPress JavaScript, vilket snabbar upp utvecklingen. Men det krävs inte att du kan JavaScript för att bli en framgångsrik WordPress-utvecklare.

WordPress är en plattform med öppen källkod som gör det enkelt att skapa en kvalitetswebbplats. WordPress-utveckling består av att bygga, underhålla och utöka WordPress-webbplatser. WordPress används av över sjuhundra miljoner webbplatser och laddas ner mer än två miljoner gånger per år. Programvaran är främst utformad för bloggande och onlinepublicering, men den kan användas för andra typer av webbplatser.

WordPress-utvecklare är utbildade i en mängd olika programmeringsspråk. Det innebär att de kan arbeta med HTML, CSS, JavaScript, SQL och GIT. CMS:et är också enkelt att installera och säkert. Oavsett om du vill starta en blogg, en portfölj med ditt arbete eller till och med en företagswebbplats kan WordPress-utveckling hjälpa dig.

Som ett resultat av WordPress popularitet är efterfrågan på utvecklare stor. Enligt US Bureau of Labor Statistics kommer antalet tillgängliga jobbplatser för webbutvecklare att öka med tretton procent fram till 2030, med 17 900 nya jobb som skapas per år. WordPress-utvecklare är per definition webbutvecklare och designers, men de kan också utmärka sig i andra roller inom webbutvecklingsbranschen.

Vad är webbutveckling?