När du gör aktieaffärer betalar du ett courtage hos Nordnet. Denna avgift tar mäklaren ut för att ge dig möjligheten att köpa och sälja aktier hos dem. Avgiften är långt ifrån ny utan har funnits sedan aktiehandeln var betydligt mer analog än vad den är idag. Men även om vi idag främst handlar med aktier på ett digitalt sätt hos olika nätmäklare har alltså dessa avgifter hängt sig kvar. Fortsätt att läsa så berättar vi mer om dem!

Generell information om avgifter för aktiehandel

Courtaget för aktiehandel är alltså en avgift som mäklaren tar ut av dig som kund. Exakt hur stor denna avgift är varierar en hel del från fall till fall. Olika mäklarfirmor tar ut högre respektive lägre avgifter och det finns flera olika faktorer som påverkar storleken på denna avgift. Några exempel på sådana faktorer är:

  • vilken typ av aktiehandel du ägnar dig åt
  • hur frekvent du köper eller säljer aktier
  • hur stora summor dina affärer är värda.

Läs vidare för att lära dig mer om att handla med aktier och betala courtage hos Nordnet!

3 saker att tänka på kring aktiehandel och courtage hos Nordnet

När det kommer till att betala courtage hos Nordnet och andra mäklare är det viktigt att ha vissa saker i åtanke. Till exempel bör du tänka på att:

  • Du som handlar mycket bör välja att betala en fast avgift. Ett effektivt sätt att sänka courtaget för din aktiehandel är att handla med större volymer och att göra detta till en fast avgift. På så vis betalar du ofta en lägre avgift för varje enskild såld eller köpt aktie. Detta till skillnad från det rörliga pris som lätt sticker iväg uppåt när du handlar ganska mycket med aktier.
  • Vissa investerare tjänar på att ha betala en rörlig avgift. Om du är en småsparare som inte köper eller säljer aktier särskilt ofta, och framför allt inte i någon större omfattning, kan du ibland tjäna på att betala ett rörligt courtage. Men för många investerare är det istället bättre att betala ett fast sådant.
  • Mäklaren kan även ta ut vissa andra utgifter. Utöver själva courtaget tar många mäklare även ut en rad andra avgifter. Det kan till exempel röra sig om valutaväxlingsavgifter, avgifter för eventuella extratjänster som du väljer att köpa samt räntekostnader för eventuell belåning.
Köp och sälj aktier till lågt courtage hos Nordnet